Ogłoszenie Planu Podziału Spółki

Warszawa, 18 kwietnia 2018 - Zarząd spółki Thomson Reuters Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka) działając na podstawie art. 535 par. 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH) niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości plan podziału Spółki uzgodniony dnia 18 kwietnia 2018 r. przez Zarządy spółek uczestniczących w podziale, tj. zarząd Spółki (spółka dzielona) i zarząd Thomson Reuters Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca). Podział nastąpi w trybie art. 529 par. 1 ust. 4 KSH.

 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwis?w mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.