O firmie - Materiały szkoleniowe


Naszym klientom proponujemy następujące szkolenia:

Szkolenia podstawowe Szkolenia zaawansowane
Wszystkie przedstawione i opisane powyżej szkolenia przygotowuje i prowadzi dział Customer Support. Prowadzone przez nas zajęcia odbywają się w Warsaw Training Center, w budynku Atrium Business Center, przy Al. Jana Pawła II 23, na V piętrze.

Użytkownicy serwisów Reutera mogą śledzić terminarz i zakres szkoleń na stronach <SZKOLA>. Osoby zgłaszające się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem na numer (22) 653 97 80 lub na adres e-mail warsaw.helpdesk@reuters.com.

Minimalna liczebność grupy szkoleniowej to 4 osoby, a maksymalna 10. Dział Customer Support zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby uczestników.Szkolenia podstawowe

Dla nowych użytkowników serwisu Reuters 3000 Xtra proponujemy szkolenia podstawowe. Trwają one dwa dni, każdego dnia w godzinach 10.00 do 17.00.

Oba dni podzielone są na dwie sesje:

1. Dzień pierwszy

Dane w serwisach Reutera
Szkolenie jest wprowadzeniem do korzystania z serwisów Reuters. Przedstawiona jest zawartość serwisów, koncepcja prezentacji danych, logika tworzenia kodów instrumentów RIC (Reuters Instrument Code) oraz sposoby wyszukiwania instrumentów.
Pobierz prezentację »

Aplikacja Kobra 4.5
Szkolenie ma na celu zapoznanie użytkowników z pracą w trybie zwanym RUN MODE. Na tym poziomie szkolenia koncentrujemy się na nauczaniu efektywnego wykorzystania Flex Screen'ów. Flex jest koncepcją zarządzania ekranem aplikacji. Użytkownik może w dowolny sposób podzielić każde z otwartych okien i umieścić w nim nieograniczoną liczbę paneli zawierających obiekty. Uczymy jak korzystać ze sposobu prezentacji danych, w jaki sposób umieszczać na ekranie obiekty, jak je łączyć i modyfikować.
Pobierz podręcznik »

2. Dzień drugi

Power Plus Pro 4.5
Podczas szkolenia omawiane są funkcje tworzące linki do ściągania danych z serwisu w czasie rzeczywistym oraz z baz danych historycznych indeksów, akcji, papierów dłużnych oraz danych makroekonomicznych. Prezentujemy działanie funkcji z kategorii Adfin Real Time: RtGet, RtChain, RtHistoryInfo, RtHistory, RtUpdate oraz Reuters 3000 DataEngine. Pokrótce omówiony jest dostęp i zasady korzystania z gotowych modeli.
Pobierz podręcznik »

Uwaga! Szczegółowe omównienie gotowych modeli jest przedmiotem szkoleń zaawansowanych: XMS FX&MM, XMS DEBT oraz XMS EQUITY.

XMS General 4.5
Podczas szkolenia omawiany jest wyjściowy model XSM - GetGoing, narzędzia służące do nawigacji pomiędzy modelami oraz praktyczne wyszukiwarki kodów instrumentów. Następniepnie prezentujemy wybrane modele z grupy Cross Asset: Market Browser, Market Movements, NewsRoom i Economics oraz model User Preferences, służący do definiowania parametrów domyślnych dla pozostałych XMSów. Ostatni temat poruszany na szkoleniu to serwis Showcase, pozwalający na uaktualnienie wersji posiadanych modeli, przy użyciu strony internetowej Reutera.
Pobierz podręcznik »Szkolenia zaawansowane

Szkolenia zaawansowane podzielone są również na dwa dni. Pierwszego dnia odbywają się w godzinach od 10.00 do 15.00, drugiego od 10.00 do 14.00.

Pierwszego dnia prezentujemy zaawansowane narzędzia Power Plus Pro. W zależności od intersującego Państwa rynku, oferujemy dwa kursy tematyczne: Power Plus Pro FX&MM - dla rynku pieniężnego, walutowego oraz Power Plus Pro DEBT - dla rynku papierów dłużnych. Podczas szkolenia prezentujemy opis poszczególnych funkcji kalkulacyjnych, które używane są również w modelach. Pokazujemy jak te funkcje wywołać, jakich argumentów wymagają, jakich rezultatów można od nich oczekiwać.
Pobierz podręcznik »
Pobierz arkusz szkoleniowy »

Dzień drugi poświęcony jest modelom XMS. Analogicznie do aplikacji PPPro, szkolenie dotyczące modeli, związane jest z jednym z dwóch zakresów tematycznych: XMS FX&MM - modele rynku pieniężnego i walutowego, lub XMS DEBT - modele rynku papierów dłużnych. Ponadto oferujemy również szkolenie XMS EQUITY, które swym zakresem tematycznym obejmuje informacje dotyczące rynku kapitałowego.
Pobierz podręcznik (XMS FX&MM) »
Pobierz podręcznik (XMS DEBT) »

W trakcie szkolenia otrzymacie Państwo szczegółowe informacje o możliwości każdego z modeli, wykorzystanych w nich metodach kalkulacji oraz praktyczne wskazówki co do nawigacji pomiędzy modelami związanymi z danym typem instrumentu.

Kobra zaawansowana
Kurs jest przeznaczony dla dotychczasowych użytkowników wszystkich wersji aplikacji Kobra.

Szkolenie zaawansowane koncentruje się na ćwiczeniach w trybie pracy zwanym Link Mode. Szkolenie ma charakter praktyczny. W czasie szkolenia uczestnicy budują zaproponowany przez nas rozbudowany model, dzięki czemu omówione zostają podstawowe obiekty trybu Link Mode, ich zastosowanie i możliwe połączenia między nimi.
Szczególną uwagę zwracamy na obiekty palety CONTROL: Button Object, Edit Line Object, Label Object, Menu Button Object, Option Button Object, Tab Strip Object oraz Text Merge Object.

Uwaga! Kobra zaawansowana jest szkoleniem dodatkowo płatnym. Informacje na temat opłat zamieszczone są na stronie <SZKOLT>.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwis?w mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.