O firmie - Praktyki dziennikarskie / Oferty pracy


Kogo szukamy?
Szukamy osób otwartych na nowe wyzwania, ciekawych świata i planujących w przyszłości karierę w mediach. Znajomość zagadnień ekonomicznych i bieżących wydarzeń politycznych będzie istotnym atutem. Wymagamy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, dużej odporności na stres i doskonałej umiejętności nawiązywania kontaktów. Mile widziane wcześniejsze doświadczenie w mediach.

Praktyki dziennikarskie

Jak wygląda praktyka?
Praktyki w redakcji Reutera trwają miesiąc. Stażyści pracują we wszystkie dni robocze w godzinach 9.00-17.00. Staramy się, by praktykanci czynnie uczestniczyli w życiu redakcji. Zapoznają się oni ze stylem pracy redakcji, produktami Reutera, pomagają dziennikarzom zdobywać informacje i piszą swoje pierwsze depesze. Praktyki w naszej agencji, to także uczestnictwo w konferencjach prasowych, seminariach, kongresach i briefingach zarówno najważniejszych osobistości ze sceny politycznej jak i świata gospodarki. Praktyki są nieodpłatne. W szczególnych przypadkach staż można przedłużyć nawet do dwóch lub trzech miesięcy.

Gdzie ubiegać się o praktykę?
Prosimy przesyłać CV oraz list motywacyjny na adres mailowy: warsaw.newsroom@reuters.com. Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Prosimy o kontakt wyłącznie drogą emailową. Kandydant zapraszany jest na spotkanie z jednym z dziennikarzy. Jeżeli spotkanie wypadnie pozytywnie, dostaje propozycję odbycia jednomiesięcznych praktyk.

Czego Cię nauczymy?
Podczas praktyk stażyści uczą się jak pisać i redagować depesze agencyjne, zdobywać informacje oraz rzetelnie i obiektywnie informować odbiorców o tym, co dzieje się w Polsce.

Przeczytaj opinie naszych dotychczasowych praktykantów!

 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwis?w mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.