O firmie - Reuters w Polsce


Reuters w Polsce - już w połowie XIX wieku...

Najstarsze wzmianki o Polsce w archiwach Reutera w Londynie sięgają roku 1852 i dotyczą transakcji w handlu zbożem. Wymienione są Gdańsk, Wrocław i Szczecin. Tak więc, jak się okazuje, obecność Reutera na polskich terytoriach zaczęła się od serwisu stricte ekonomicznego. Pierwsza korespondencja dla gazet datowana na marzec 1861 roku pochodzi z Warszawy i opisuje antyrosyjskie zamieszki spowodowane obchodami 30 rocznicy jednej z ważniejszych bitew Powstania Listopadowego - bitwy pod Olszynką Grochowską. Pierwszym oficjalnym "agentem" Reutera w Warszawie został niejaki S. Barszczewski, który pełnił tę funkcję od roku 1905 do 1915. W czerwcu 1921, w trzy miesiące po uchwaleniu Konstytucji Marcowej, rząd brytyjski wyraził niezadowolenie z powodu braku kompetentnego korespondenta Agencji Reutera w Warszawie. Motywując swoje stanowisko, przedstawiciel rządu pisał: "Będziemy wymagać niewiele od tego człowieka, ale obecność i gotowość takiego korespondenta może okazać się konieczna w przypadku nagłych wydarzeń." Polska agencja Wschodni Ekspres Telegraficzny była w owym czasie jedynym źródłem informacji z Polski nadawanych przez Paryż.

Już w grudniu tego samego roku została zawarta umowa pomiędzy Agencją Reutera, Polską Agencją Telegraficzną PAT i francuską agencją prasową Havas o wymianie informacji. Oznaczało to, że od tej chwili PAT reprezentował interesy Reutera w Polsce oraz objął swoim zasięgiem Gdańsk, poprzednio terytorium niemieckiej agencji prasowej Wolff. Umowa została odnowiona w 1926 roku.

W latach 1922-23 korespondentem Reutera w Warszawie był hrabia Antoni Sobański. Warszawa miała zresztą szczęście do korespondentów arystokratycznego pochodzenia - w latach 1988-1992 funkcję tę pełnił hrabia Andrzej Tarnowski. Co do hrabiego Sobańskiego, to otrzymywał on roczne wynagrodzenie w wysokości 50 gwinei plus 1 szyling 1 pens za każdą depeszę. Funkcję korespondenta w Warszawie objął po nim W.T. Olszewski, o którym wiemy tylko tyle, że pełnił ją do roku 1930.

W roku 1927 po raz pierwszy złożył wizytę w Polsce Dyrektor Generalny Reuters Sir Roderick Jones. Ostatnia wizyta na tym szczeblu miała miejsce 12 kwietnia 2001 roku, kiedy to z okazji inauguracji wystawy najlepszych zdjęć serwisu fotograficznego Reutera odwiedził nasze biuro Dyrektor Generalny Peter Job. Od roku 1930 aż do wybuchu drugiej wojny światowej korespondentem w Warszawie był Malcolm Maclaren, a biuro Agencji Reutera w Warszawie działało do 5 września 1939 roku.

Działalność Reutera w Polsce po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczęła się od zawarcia z Polską Agencją Prasową umowy o wymianie serwisów informacyjnych. Jej podpisanie nastąpiło 1 grudnia 1945.

W 1948 roku John Peet otworzył biuro w Warszawie, zatrudniając Vincenta Buista - stałego korespondenta oraz polskiego współpracownika i dwóch tłumaczy. Dwa lata później Buist został wydalony z Polski za "nieobiektywny" reportaż z procesu pewnego Brytyjczyka. Buist był w tym czasie jedynym przedstawicielem zachodniej prasy w Warszawie.

16 kwietnia 1956 roku Reuters w porozumieniu z PAP uruchomił pierwszą stałą dziennikarską linię telekomunikacyjną z Warszawy przez Berlin Wschodni, Berlin Zachodni do Londynu.

Początek działalności serwisu finansowego Reutera przypada na rok 1978, kiedy to zainstalowano w NBP pierwszy w Polsce terminal z elektronicznym serwisem walutowym, Reuters Monitor Money Rates.

Podczas stanu wojennego łączność z warszawskiego biura Reutera zostaje z nieznanych powodów przerwana dopiero w 42 godziny po jego ogłoszeniu. Dzięki temu pierwsze wiadomości o sytuacji w Polsce nie zostały ocenzurowane.

18 grudnia 1992 rozpoczęła działalność Reuters Polska Spółka z o.o. W 2001 roku polska placówka Reutera włączyła się w obchody 150-lecia istnienia firmy

1 kwietnia 2005 Reuters Polska Spółka z o.o. uległa przekształceniu w Reuters Europe S. A. Oddział w Polsce.

Pod koniec 2005 roku, po nabyciu szwedzkiej firmy EcoWin zajmującej się zbieraniem i publikacją danych ekonomicznych z całego świata, firma zyskala nową lokalizaję w Polsce - biuro w Gdańsku. Na początku 2006 roku firma podjęła decyzję o rozbudowie możliwości zarządzania danymi i informacją z zakresu finansów i ekonomii (tzw. Content Operations), co w maju 2006 dało początek gdyńskiej lokalizacji. Oprócz Content Operations w Gdyni obecnie funkcjonuje również Centrum Rozwoju Oprogramowania dla produktów dedykowanych zarządzaniu ryzykiem na rynkach finansowych oraz 24-godzinny Dział Obsługi Klientów.

 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwis?w mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.